Als u het CBF-Certificaat voor erkende goede doelen ziet afgebeeld in een publicatie van een fondsenwervende organisatie (goed doel), kunt u erop vertrouwen dat deze de beoordeling door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft doorstaan. Een belangrijk criterium bijvoorbeeld, is dat van de baten uit eigen fondsenwerving maximaal 25% aan kosten voor de eigen fondsenwerving besteed mag worden. Voor een helder inzicht in de financiŽle gegevens dient elke organisatie volgens dezelfde regels het jaarverslag op te stellen. Het CBF-Certificaat voor erkende goede doelen wordt voor een periode van drie jaar afgegeven. Tussentijds worden er controles uitgevoerd.
Voor vragen, informatie en een actuele lijst van beoordeelde goede doelen:
Centraal Bureau Fondsenwerving, telefoon 020 Ė 417 00 03 of internet: www.cbf.nl

CBF Erkend goed doel